top of page

תמונה 14

כיתבו לנו - מה אתם רואים?

אילו מערכות יחסים תוכלו לראות בתוך התמונות? מה קרה לפני או אחרי רגע הצילום? מה התמונה אומרת על מי שצילם אותה? מה הסיפור מאחורי התמונה? אם התמונה היתה יכולה לדבר, מה היא היתה אומרת? איזה פרט מהתמונה תפס את עיניכם במיוחד? כל דבר שעולה לכם. אנחנו מזמינים אתכם לכתוב איך התמונות מתקשרות לעולמכם; לזיכרונות, חלומות, מחשבות ורעיונות מעולמכם האישי.bottom of page